مرسل نگاه
9/8/1393 - من زنم

من آن زنم که دیگر بیدار گشته ام / از خاکستر جسدهای کودکان برخاسته و عیار گشته ام / ای هم وطن! از جویِ خون برادرانم سر بلند کرده ام / از خشم ملتم نیرو گرفته ام

علی شهریار
8/8/1393 - بحث های کلامی در زاد المسافرین 2

زمان مشخص تصنیف کتاب ذکر نشده است. اما دلیل این که چرا دست به نوشتن این کتاب برده است، این گونه شرح شده است: خردمندان باید هدف زنده گی را دریابند. از خویش بپرسد که از کجا آمده اند؟ به کجا خواهم رفتند؟ بیشتر مردم نمی دانند که انسان ها در این عالم مانند یک مسافر در کوره راه اند که لحظه ای هم فرصت توقف ندارند. به گفته خداوند(ج) این مسافران در این مسیر باید زاد خویش را برای رهایی از دشواری های این راه بر گیرند، تا نجات یابند. من این کتاب را به عنوان زاد مسافرین گرد آوردم، تا آنان که در سفر روان اند استفاده درست ببرنند.

عبدالبصیر طلایی
7/12/1393 - آینده در انتظار ماست

پس عزیزانی که حالا مخاطب من هستید، این را بدانید که شما خیلی خوشبخت هستید؛ چون آینده در انتظار شماست، آینده چشم به راه شماست. هنوز شما آب های ایستاده ای هستید در دامنه کوهی. پس اگر می خواهید این حصار را بشکنید و از ایستادگی به جاری شدن نایل شوید، باید خزانه های درونی تان را از علم و هنر مملو کنید و جاری شوید تا به بحر برسید و جهان یان شما را بشناسند.

زینب
6/8/1393 - فکر سبز

تفکر همیشه در جمع و جامعه شکل گرفته و جنبه عملی می گیرد. فکر سبز، سبز؛ یعنی روییدن، غنچه کردن، رشد نمودن، بالآخره تغییری از حالی به حالتی دیگر و به معنای ترقی و پیشرفت می باشد. همیشه هر چیز فصل خزان و زمستان خود را دارد؛ ولی در دنیای امروزی ما، روزگار فصل را تغییر می دهد. رنگ می زند و به نفع خویش شکل می دهد. این روند تکنالوژی نامیده می شود. این را می دانیم که همیشه نیازها باعث اختراع می شود. در قرن جاری انسان تفکر می کند و می سازد. بالآخره برای رسیدن به هدف از این تکنالوژی استفاده می کند. سوال این جاست که تکنالوژی چطور به وجود می آید؟ چرا ساخته می شود؟

گروه تحقیق
2/8/1393 - عوامل موثر بر ناکامی دانش آموزان معرفت در امتحان وسط سال 1393 (2)

روش کار تا این مرحله، بیشتر کمی - توصیفی است. برای انجام این کار، در مرحله اول، پرسش های باز در اختیار معلمان قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا مطابق شناخت خویش، علت های موثر در این افت درسی را شناسایی و لیست کنند. بعد این علت ها همراه با علت های احتمالی دیگر که از جانب گروه تحقیق در نظر گرفته شده بود، تبدیل به پرسشنامه بسته ای شد و در اختیار 309 دانش آموز از پایه های پنجم تا یازدهم، اعم از دختران و پسران، قرار داده شد. انتخاب نمونه آماری، بر مبنای روش انتخاب خوشه ای بود.

گروه تحقیق
2/8/1393 - عوامل موثر بر ناکامی دانش آموزان معرفت در امتحان وسط سال 1393 (1)

معمولاً در کشور ما وقتی با چنین قضایا و مسائلی رو به رو می شویم، سعی نمی کنیم با روش های علمی و واقع بینانه به شناخت برسیم، بلکه بیشتر ذهنی، سطحی و بر اساس حدس و گمان قضایا علت یابی می شوند. دریافت های این چنینی نه کارایی دارند و نه اعتبار. و اما مسئولان، مدیران و آموزگاران معرفت در ارتباط به شناسایی عوامل ناکامی و افت درسی دانش آموزان، این بار دست به اقدامی زدند که شاید در حوزه آموزشی کشور یک امر نادر باشد. بر اساس فیصله جلسه عمومی معلمان قرار شد یک گروه تحقیق متشکل ازآموزگارانی که در رشته جامعه شناسی تحصیل کرده اند، مسوولیت بگیرند تا در این خصوص تحقیقی راه اندازی کنند، و با استفاده از روش های  علمی و استندرد، علت  و دلایل ناکامی دانش آموزان را پی گیری کنند.

فرزانه فرهمند
1/8/1393 - زبان احساس

هر کس به نحو خاص احساساتش را ابراز می دارد، اما من دوست دارم از قلم مدد بگیرم. زیر باران اما خشک، زیر باران اما بی احساس، زیر باران اما بی تفاوت. این است خاصیت کوچه بی احساس ما... ولی من پر از ناگفته هایم. مانده ام که با چه شروع کنم؟ کوچه ما که خشک نیست؛ زیرا همیشه با اشک هایی که از چشم دل شکسته ای ریخته است، ترتر می باشد. بی ریا است و خالی از ریا هم نیست. کوچه ما بی احساس نیست. احساس دارد. حس تنفر، حس جدایی، حسی که همه را مجبور به فرار می کند. چگونه می توانیم این احساسات را از بین ببریم؟

رحمت الله پیام
1/8/1393 - از آن سوی پنجره می نویسم

آری! امروز به دوستم وعده دادم تا رأس ساعت 3 بعد از ظهر پیش دروازه مکتب منتظر باشم. ساعت (10: 2) بعد از ظهر است. آهسته گام بر می دارم. آخر خاک های سوزنده امانم نمی دهد، تند تند قدم بردارم؛ گویا به من کینه دارد. شاید جز وحشی گری از من چیزی به خاطرش ندارد. کوچه ام آرام و خلوت است، اما با شعاع شدید آفتاب، کثافت ها و زباله ها طغیان کرده اند؛ گویا آنها هم به فغان رسیده اند. خلاصه بوی بد تعفن هر آدمی را به شکوه می آورد. به خودم می گویم: اینکه مشکل شده نمی تواند. آخر این جا افغانستان است!

جمعه خان
28/7/1393 - ما و نظم

نظم به پدیده ای گفته می شود که هر شی به جای و مکان خودش قرار گیرد؛ یعنی هرگاه ما کاری انجام دهیم باید به جا و در موقع مناسب آن باشد. به طور مثال من و تو به حیث دانش آموز از قوانین و مقررات حاکم در مکتب پیروی کنیم. یونیفورم داشته باشیم، وسایل درسی (کتاب، قلم، کتابچه و غیره...) همراه داشته باشیم. به این می گویند نظم، ولی در غیر این صورت ما بی نظم بوده و به حیث یک دانش آموز بی نظم شناخته می شویم.

حبیب
28/7/1393 - افغانستان و آبادی

افغانستان طی سی سال جنگ خسارات زیادی متحمل شد. هزاران مکتب را ویران کردند. انسان های زیادی کشته و زخمی شدند، بعضی های دیگر مهاجر و به کشورهای خارج پناهنده شدند. اما بزرگترین خسارتی که جنگ به افغانستان وارد کرد، آفت بزرگی که آشوب به مردم ما بار آورد، بی سوادی و جهالت بیش از حد مردم بود.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16